چلوکباب چنجینو

+ ترکیبی از 180 گرم فیله گوساله مرینیت شده با سبزیجات معطر تازه و کبابی شده+کره محلی مزه دار شده.
+ ته دیگ سیب زمینی یا ته دیگ دلخواه
هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش            318،000 تومان 


چلوکباب تندوری

ترکیبی از 180 گرم سینه مرغ مرینیت شده با ادویه هندی + سس مخصوص تند
ته دیگ سیب زمینی یا ته دیگ دلخواه
هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             229،000 تومان


چلوکباب شرقی نو

ترکیبی از 180 گرم فیله مرغ مرینیت شده با ادویه های آسیای شرقی (سویاسس وزنجفیل)+سس تریاکی.
ته دیگ سیب زمینی یا ته دیگ دلخواه
هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             229،000 تومان


چلوکباب کوفته کباب

ترکیبی از 180 گرم گوشت چرخ کرده گوسفندی و گوساله مزه دار شده با سبزیجات معطرتازه+ سس گوجه و سماق.
ته دیگ سیب زمینی یا ته دیگ دلخواه
هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             255،000 تومان


چلوکباب میکس چنجیز

(چنجینو+زعفرانی)
90 گرم گوشت گوساله مزه دار شده
90 گرم سینه مرغ مزه دار شده
ته دیگ سیب زمینی یا ته دیگ دلخواه
هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             309،000 تومان


چلوکباب لبچینو

(لبنانی+چنجینو)
+ 90 گرم ران مرغ مزه دار شده
+ 90 گرم راسته گوساله مزه دار شده+کره مزهدار
+ ته دیگ سیب زمینی یا ته دیگ دلخواه
هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             315،000 تومان


چلوکباب گرینو

+ ترکیبی از 180 گرم ران مرغ مرینیت شده با ریحان تازه ولیمون گراس+ سس مخصوص.
+ ته دیگ سیب زمینی یا ته دیگ دلخواه
هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             218،000 تومان


چلوکباب لبنانی

ترکیبی از 180 گرم ران مرغ مرینیت شده با ماست و سبزیجات معطر کوهی+کره محلی مزه دار شده.
ته دیگ سیب زمینی یا ته دیگ دلخواه
هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             219،000 تومان


چلوکباب ترشی نو

ترکیبی از 180 گرم سینه مرغ مرینیت شده با رب انار جنگلی، سبزیجات معطر تازه و گردو+ سس مخصوص با مزه ملس.
ته دیگ سیب زمینی یا ته دیگ دلخواه
هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             235،000 تومان


چلوکباب زعفرانی

180 گرم سینه مرغ مرینیت شده + سس مخصوص

ته دیگ سیب زمینی یا ته دیگ دلخواه

هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             229،000 تومان


قیمه نثار


120 گرم گوشت گوسفندی تازه+تثار مخصوص.

ته دیگ سیب زمینی یا ته دیگ دلخواه

هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             255،000 تومان


چلوکباب مراکشی

+ ترکیبی از 180 گرم ران مرغ مرینیت شده با ادویه های خاص مراکشی+سس مخصوص.

+ ته دیگ سیب زمینی یا ته دیگ دلخواه

هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             219،000 تومان


خوراک چنجینو

+ ترکیبی از 180 گرم فیله گوساله مرینیت شده+باکره محلی مزه دار شده.
+ دورچین
هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             315،000 تومان


خوراک تندوری

+ ترکیبی از 180 گرم سینه مرغ مرینیت شده با ادویه های هندی+سس مخصوص تند.
+ دورچین
هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             218،000 تومان


خوراک شرقی نو

+ ترکیبی از 180 گرم فیله مرغ مرینیت شده با ادویه های آسیای شرقی(سویاسس و زنجفیل)+سس تریاکی.
+ دورچین
هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             225،000 تومان


خوراک میکس لبچینو

(لبنانی+چنجینو)
+ 90 گرم ران مرغ مزه دار شده
+ 90 گرم راسته گوساله مزه دار شده+کره مزدار
+ دورچین
هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             299،000 تومان


خوراک مراکشی

+ ترکیبی از 180 گرم ران مرغ مرینیت شده با ادویه های خاص مراکش + سس مخصوص.
+ دورچین
هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             215،000 تومان


خوراک زعفرانی

+ 180 گرم سینه مرغ مرینیت شده + سس مخصوص.
+ دورچین
هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             225،000 تومان


خوراک گرینو

+ ترکیبی از 180 گرم ران مرغ مرینیت شده با ریحان تازه و لیمون گراس+سس مخصوص.
+ دورچین
هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             215،000 تومان


خوراک لبنانی

+ ترکیبی از 180 گرم ران مرغ مرینیت شده با ماست و سبزیجات معطرکوهی+کره محلی مزه دار شده.
+ دورچین
هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             215،000 تومان


خوراک ترشی نو

+ ترکیبی از 180 گرم سینه مرغ مرینیت شده با رب انار جنگلی، سبزیجات معطر تازه و گردو+ سس مخصوص با مزه ملس.
+ دورچین
هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             225،000 تومان


خوراک میکس چنچیز

(چنجینو+زعفرانی)
+ 90 گرم گوشت گوساله مزه دار شده
+ 90 گرم سینه مرغ مزه دار شده+کره مزه دار
+ دورچین
هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             305،000 تومان


خوراک کوفته کباب

+ ترکیبی از 180 گرم گوشت چرخ کرده گوسفندی و گوساله مزه دار شده با سبزیجات معطر تازه+ سس گوجه و سماق.
+ دورچین

هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             249،000 تومان


پلوته دیگ دمپختک

+ برنج ایرانی    + زعفران
+ باقالی زرد     + نیمرو
+ روغن مخصوص گیاحی کترینو
هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             179،000 تومان


پلوته دیگ اسلامبولی

+ برنج ایرانی    + زعفران
+ باقالی زرد     + تخم مرغ
+ روغن مخصوص گیاحی کترینو
هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             169،000 تومان


پلوته دیگ رشته پلو

+ برنج ایرانی    + زعفران
+ رشته پلویی   + ادویه مخصوص+کشمش و خرما
+ روغن مخصوص گیاحی کترینو
هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             169،000 تومان


چلوته دیگ آفتابگردان

+ برنج ایرانی
+ مغز آفتابگردان
+ زعفران
هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             85،000 تومان


چلوته دیگ کدو سبز

+ برنج ایرانی
+ کدو سبز
+ زعفران
هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             85،000 تومان


ته چین بدون پروتئین

+ برنج ایرانی
+ ماست چکیده + زرشک شیرین شده
+ زعفران + پیاز داغ
هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             105،000 تومان


چلوته دیگ سیب درختی

+ برنج ایرانی
+ سیب درختی + ادویه مخصوص
+ زعفران
هدیه همیشگی:  دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             85،000 تومان


چلوته دیگ سیب زمینی

+ برنج ایرانی
+ سیب زمینی ورقه شده
+ زعفران
هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             85،000 تومان


چلوته دیگ نان

+ برنج ایرانی
+ نان و کنجد
+ زعفران
هدیه همیشگی: .دسر .پیش غذا .نوشیدنی

ثبت سفارش             85،000 تومانسالاد سزارثبت سفارش             168،500 تومانسالاد یونانیثبت سفارش             125،000 تومانسالاد گرینثبت سفارش             130،000 توماندسر نسکافه ایثبت سفارش             23،000 توماندسر ماستیثبت سفارش             23،000 توماندسر زعفرانیثبت سفارش             23،000 تومانترش مخصوص


ثبت سفارش             25،000 تومانبیدمشک زعفرانیثبت سفارش             39،800 توماندوغثبت سفارش             25،000 تومانخیار سکنجبینثبت سفارش             25،000 تومانلیمونادثبت سفارش             25،000 تومان